Monday, 09 Feb 2009 19:30 Pavlyuchenkova Anastasia – Razzano Virginie Pavlyuchenkova Anastasia Cuota 2 Bwin Stake 5 No me voy a extender mucho porque...